Hrvatski     English     Deutsch

 

Poprečni kompenzatori za primjenu na pumpama

Uvod

Pumpe, kompresori, hidraulički strojevi i slični agregati proizvode vibracije i buku koja se prenosi na cjevovode, instalacije i opremu. Mjehovi spojeva na pumpama projektirani su kao višeslojni umjesto jednog debljeg sloja. Višeslojni dizajn omogućava manju opružnu silu a posljedica je veća fleksibilnost.
Oni se preporučuju za primjenu kod vibracija i izraženog cikličkog gibanja.

 

Pomaci

Ovi kompenzatori prihvaćaju samo poprečne pomake u svim smjerovima i nisu prikladni za aksijalne pomake.

Strukturna građa lateralnih kompenzatora

Mijeh

 • Materijal: DIN EN 1.4541 ili 1.4571
 • Višeslojni laminirani mijeh
 • Mijeh zavaren na prirubnice ili kompenzator sa slobodnim prirubnicama
 

Prirubnice

 • Materijali: Ugljični čelik ili nehrđajući čelik
 • Zavarene ili slobodne prirubnice
 

Sprezni vijci

 • Ugljični čelik ili nehrđajući čelik

Primjena

 • Smanjuju napetosti, vibracije, naprezanja na pumpe, kompresore, turbine, strojeve i gorionike
 • Za male netočnosti između cjevovoda i pumpe ili ostale opreme
 • Za kompenzaciju nesukladnosti temelja i pomaka opreme
 • Instaliranje u sustave za dobavu vode i plina
 
 • Instaliranje u sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije
 • Instaliranje u sustave dobave pitke vode i obrade otpadnih voda
 • Poprečni kompenzatori prihvaćaju male toplinske pomake cjevovoda i opreme
Poprečni kompenzator s fiksnim prirubnicama

Poprečni kompenzator s fiksnim prirubnicama

 
Poprečni kompenzator sa slobodnim prirubnicama

Poprečni kompenzator sa slobodnim prirubnicama

Prednosti poprečnih kompenzatora

 • Otporni na tlakove i temperature
 • Fleksibilnost
 • Brzo i lagano instaliranje
 
 • Otpornost na koroziju
 • Otpornost na vakuum
 • Sigurnost u radu
 
 • Dugi životni vijek
 • Nije potrebno održavanje

Dva poprečna kompenzatora na agregatu

 

Kompenzator s izjednačenim tlakom na agregatu

 
Poprečni kompenzatori na pumpi

Poprečni kompenzatori na pumpi

Instaliranje

Kompenzator treba instalirati na prirubnicu agregata. Spiroflex preporučuje ugradnju čvrste točke poslije kompenzatora, što bliže istome. Instaliranjem čvrste točke cjevovod će biti zaštićen od vibracija i buke.

Poprečni kompenzatori

Tip: STF

 
 

PN10 Projektni tlak - standardni program

NO Poprečni pomak Ugrad. duljina Popr. opružna sila Brtvena površina Vanjski prom. Visina prir. Debljina prir. Masa
Ukupno mm ±mm L
mm
N/mm d4
mm
ØDa
mm
H
mm
b
mm
kg
40 16 8 105 47 88 65 220 18 9
50 17 8,5 130 39 102 80 240 19 11
65 18 9 145 50 122 96 260 20 13
80 16 8 140 55 138 115 280 22 16
100 18 9 170 91 158 140 295 25 20
125 16 8 180 158 188 168 340 28 24
150 14 7 180 265 212 195 370 28 24
200 10 5 195 625 268 260 465 32 30
250 8 4 200 1210 320 315 520 35 36
300 10 5 240 2205 370 380 625 40 48

Tablica se odnosi na uvjete +20°C, materijal mijeha DIN EN 1.4541, 1.000 punih ciklusa. Za specijalni zahtjev molimo upit.

PN16 Projektni tlak - standardni program

NO Poprečni pomak Ugrad. duljina Popr. opružna sila Brtvena površina Vanjski prom. Visina prir. Debljina prir. Masa
Ukupno mm ±mm L
mm
N/mm d4
mm
ØDa
mm
H
mm
b
mm
kg
40 16 8 110 74 88 65 220 18 40
50 16 8 125 37 102 80 240 19 50
65 16 8 140 82 122 96 275 20 65
80 18 9 160 126 138 117 290 22 80
100 18 9 180 142 158 144 310 25 100
125 16 8 185 295 188 175 375 28 125
150 13 6,5 185 490 212 205 410 28 150
200 10 5 195 975 268 260 465 32 200
250 8 4 210 1825 320 310 590 40 250
300 9 4,5 230 3720 378 385 670 40 300

Tablica se odnosi na uvjete +20°C, materijal mijeha DIN EN 1.4541, 1.000 punih ciklusa. Za specijalni zahtjev molimo upit.