Hrvatski     English     Deutsch

Primjene

Kontaktirajte nas

Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska

 

Telefon: +385 35 _212 425
e-mail: info@spiroflex.hr

 

Kompenzatori s izjednačenim tlakom

Općenito

Oni su projektirani s nekoliko mjehova gdje je efektivna površina balansnog mijeha dvostruko veća od linijskog mijeha. Djelovanje sila od unutarnjeg tlaka se poništava djelovanjem sila preko spregnutih vijaka i prirubnica. Čvrste točke su opterećene samo opružnim silama mijeha.

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom u liniji

Ovaj kompenzator može primiti kompletan aksijalni pomak bez djelovanja sile od unutarnjeg tlaka na čvrste točke.

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom u liniji

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom u liniji

 
Kompenzator s izjednačenim tlakom u tipičnoj instalaciji između opreme koja je osjetljiva na djelovanje vanjske sile, s vrlo malim djelovanjem sila i momenata na prirubnice

Kompenzator s izjednačenim tlakom u tipičnoj instalaciji između opreme koja je osjetljiva na djelovanje vanjske sile, s vrlo malim djelovanjem sila i momenata na prirubnice

Aksijalni kompenzatori s izjednačenim tlakom s lukom

Ovaj tip kompenzatora se upotrebljava na mjestu gdje postoji promjena smjera cjevovoda. Kompenzator s izjednačenim tlakom (s lukom) je projektiran za prihvaćanje aksijalnih i poprečnih pomaka cijevnog sustava. Nadalje on poništava sile od unutarnjeg tlaka djelujući preko spreznih vijaka koji su spojeni na prirubnice. Kompenzatori s izjednačenim tlakom se upotrebljavaju kao spojevi na prirubnicama turbina, pumpi i kompresora gdje se zahtijevaju minimalne sile i momenti.

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom (s lukom)

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom (s lukom)

 
Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom (s lukom)

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom (s lukom)

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom (s lukom)

Aksijalni kompenzator s izjednačenim tlakom (s lukom)

 
Univerzalni kompenzator s izjednačenim tlakom s lukom na turbinskom cjevovodu

Univerzalni kompenzator s izjednačenim tlakom s lukom na turbinskom cjevovodu

Univerzalni kompenzator s izjednačenim tlakom u liniji

Univerzalni kompenzator s izjednačenim tlakom u liniji