Hrvatski     English     Deutsch

Tvrtka

Kontaktirajte nas

Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska

 

Telefon: +385 35 _212420
e-mail: info@spiroflex.hr

 
EU Fondovi

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Spiroflex d.o.o. uvođenjem IKT rješenja - Document Management System (DMS), nadogradnja ERP i CAD, infrastruktura za komunikaciju na daljinu

Tvrtka Spiroflex d.o.o. uspješno je provela projekt «Unaprjeđenje tehnoloških procesa u proizvodnji kompenzatora», referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0418. Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Provedba projekta trajala je u periodu rujan 2017. godine do rujan 2018. godine.

Projekt je bio usmjeren na rješavanje glavnog problema koji se odnosi na nepotpunu i zastarjelu opremu, odnosno neoptimizirane poslovne procese koji dovode do visokih troškova i zastoja u proizvodnji. Projektom su se optimizirali poslovni procesi proizvodnje koji će dovesti do smanjenja troškova, povećane energetske učinkovitosti, otkloniti zastoje u proizvodnji te bržom i kvalitetnijom uslugom povećati učinkovitost i konkurentnost

Ukupna vrijednost projekta: 597.275,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 477.820,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 15. rujan 2017. do 15. rujan 2018.


Kontakt osoba za više informacija:
Igor Čretni, tehnički direktor
+385 35 212 421
igor.cretni@spiroflex.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. – web stranica
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - pdf dokument

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Spiroflex d.o.o..

Datum objave: 16. rujan 2018.