Hrvatski     English     Deutsch

Tvrtka

Kontaktirajte nas

Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska

 

Telefon: +385 35 _212420
Telefax: +385 35 _457105
e-mail: info@spiroflex.hr

 
EU Fondovi

Tvrtka Spiroflex d.o.o. uspješno je provela EU projekt sufinanciran iz EFRR-a

Tvrtka Spiroflex d.o.o. uspješno je provela projekt «Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Spiroflex d.o.o. uvođenjem IKT rješenja – Document Management System (DMS), nadogradnja ERP i CAD, infrastruktura za komunikaciju na daljinu», referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.0240..
Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020..
Projekt je započeo s provedbom u veljači 2017. godine a završen je 23. prosinca 2017. godine.


Kratki osvrt na projekt

Ciljevi projekta su postati konkurentan sudionik na EU tržišta kroz povećanje i poboljšanje tržišnog položaja poduzeća te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

 

Ostvareni rezultati projekta su:

  1. Nabavljena je i implementirana informatičko – komunikacijska tehnologija (softver i prateći hardver);
  2. Provedena je edukacija djelatnika za ispravno korištenje nabavljenom IKT (softverom i hardverom);
  3. Povećanje broja zaposlenih u tvrtki Spiroflex;
  4. Zaposlenici tvrtke, poslovni suradnici, kupci i šira javnost informirani su o projektu i sufinanciranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj;
  5. Uspješno je proveden cijeli projekt/ uspješno su provedene sve aktivnosti vezane uz projektni menadžment.

Uspješnom provedbom i ostvarenim rezultatima projekta optimizirati će se poslovni procesi, omogućiti će se učinkovita organizacija tijeka rada i poboljšanje interakcije s klijentima i dobavljačima. Nakon uspješno provedenog projekta tvrtka Spiroflex d.o.o. raspolaže novom informacijsko komunikacijskom tehnologijom koja će omogućiti ostvarivanje planova tvrtke; povećanje gospodarske aktivnosti, konkurentnosti, kvalitete proizvoda, i produktivnosti tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 461.241,26 HRK

EU sufinanciranje projekta: 401.279,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 22. prosinac 2016. do 23. prosinac 2017.


Kontakt osoba za više informacija:
Igor Čretni, tehnički direktor
+385 35 212 421
igor.cretni@spiroflex.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. – web stranica
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - pdf dokument

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Spiroflex d.o.o..

Datum objave: 05. siječnja 2018.


Objava I - Početak       Objava II - Provođenje