Hrvatski     English     Deutsch

Tvrtka

Kontaktirajte nas

Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska

 

Telefon: +385 35 _212420
Telefax: +385 35 _457105
e-mail: info@spiroflex.hr

 
EU Fondovi

Tvrtka Spiroflex d.o.o. uspješno provodi EU projekt sufinanciran iz EFRR-a

Tvrtka Spiroflex d.o.o. uspješno provodi projekt «Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Spiroflex d.o.o. uvođenjem IKT rješenja – Document Management System (DMS), nadogradnja ERP i CAD, infrastruktura za komunikaciju na daljinu», referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.0240.
Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020..
Projekt je započeo s provedbom u veljači 2017. godine a trajati će do 23. prosinca 2017. godine.

 

Do sada je nabavljena nova informacijsko – komunikacijska tehnologija, DMS sustav, ERP sustava sa novim licencama te CAD licence. Izvršena je edukacija djelatnika za ispravno korištenje nabavljenom opremom.

 

U idućem razdoblju planirana je implementacija nabavljene informatičko – komunikacijska tehnologija (softver i prateći hardver) i edukacija djelatnika za ispravno korištenje nabavljenom opremom.


Kratki osvrt na projekt

Ciljevi projekta su postati konkurentan sudionik na EU tržišta kroz povećanje i poboljšanje tržišnog položaja poduzeća te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

 

Očekivani rezultati projekta:

  1. Nabavljena i implementirana informatičko – komunikacijska tehnologija (softver i prateći hardver);
  2. Provedena edukacija djelatnika za ispravno korištenje nabavljenom IKT (softverom i hardverom);
  3. Povećanje broja zaposlenih u tvrtki Spiroflex;
  4. Zaposlenici tvrtke, poslovni suradnici, kupci i šira javnost informirana o projektu i sufinanciranju od strane Europskog fonda za regionalni razvoj;
  5. Uspješno proveden cijeli projekt/ uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projektni menadžment.

Ukupna vrijednost projekta: 461.241,26 HRK

EU sufinanciranje projekta: 401.279,90 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 22. prosinac 2016. do 23. prosinac 2017.


Kontakt osoba za više informacija:
Igor Čretni, tehnički direktor
+385 35 212 421
igor.cretni@spiroflex.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. – web stranica
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - pdf dokument

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Spiroflex d.o.o..

Datum objave: 02. kolovoza 2017.


Objava I - Početak       Objava III - Završetak