Hrvatski     English     Deutsch

Kontaktirajte nas

Spiroflex d.o.o.
Ljudevita Gaja 7
35 208 Ruščica
Hrvatska

Telefon: +385 35 _212 425
e-mail: info@spiroflex.hr

 

EU projekti

Tvrtka SPIROFLEX d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti tvrtke Spiroflex d.o.o. internacionalizacijom poslovanja“, referentnog broja KK.03.2.1.16.0340.

Tvrtka Spiroflex d.o.o. ovim projektom planira aktivnosti promidžbe tvrtke kroz participaciju na svjetskim sajmovima i konferencijama koji su usko vezani uz proizvodnju i djelatnost tvrtke Spiroflex d.o.o.. S detaljno isplaniranim marketinškim aktivnostima, cilj je povećati konkurentsku prednost tvrtke, što će ujedno utjecati na povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja. Jačanjem pozicije na tržištu, tvrtka Spiroflex d.o.o. će nastaviti ulaganje u razvoj novih te poboljšanje postojećih proizvoda.

Više informacija o projektu

Ukupna vrijednost projekta: 730.000,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 284.800,00 kn

Bespovratna sredstva: 239.231,98 kn

Privatni doprinos: 490.768,02 kn

Projekt je započeo 27. siječnja.2020.. te je planirani završetak 27. prosinca 2022.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga
  • Povećanje novih ugovorenih inozemnih poslova (minimalno 1 novi ugovor s ino kupcem)
  • Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja za 25%
  • Povećanje ukupnih prihoda od prodaje za 25%
  • Zapošljavanje minimalno 1 novog djelatnika

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Spiroflex d.o.o.“

Kontakt osoba za više informacija: Igor Čretni, +385 35 212 420, e-mail: info@spiroflex.hr
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Tvrtka SPIROFLEX d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Razvoj obrasca numeričkog izračuna za primjenu na metalnim kompenzatorima“, referentnog broja KK.03.2.2.03.0057

Više informacija o projektu

Ukupna vrijednost projekta: 65.250,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 52.200,00 kn

Bespovratna sredstva: 44.370,00 kn

Privatni doprinos: 20.880,00 kn


Projekt će omogućiti inovativan pristup izračunu mijeha kompenzatora i priključnih dijelova numeričkom i analitičkom metodom što će utjecati na jačanje tržišne pozicije na tržištu.
Rezultat projekta (numerički obrazac) će direktno utjecati na povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja, omogućit će kvalitetniji daljnji razvoj inovativnih proizvoda tvrtke.
Projektni rezultat će utjecati na konkurentnost MSP-a kroz generiranje novih prihoda od internacionalizacije poslovanja, povećanje broja djelatnika i jačanje inovativnih aktivnosti unutar tvrtke.

Kontakt osoba za više informacija: Igor Čretni, +385 35 212 420, e-mail: info@spiroflex.hr
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Certifikacijom sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom do izvrsnosti proizvodnog poduzeća Spiroflex d.o.o.

Projekt je usmjeren na rješavanje glavnog problema, odnosno primarno loše efektivnosti i neefikasnosti koja dovodi do gubitaka u proizvodnji što direktno utječe na konkurentnost i razvoj poduzeća Spiroflex d.o.o. Uvođenjem međunarodno priznatog LEAN sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom riješiti će se glavni problem te će rezultirati edukacijom zaposlenika, povećanjem produktivnosti rada, boljim planiranjem proizvodnje i procesa, nižim troškovima održavanja, smanjenjem troškova za 20%, povećanjem prihoda za 15% kao i vizualno ljepšim izgledom proizvodnog pogona.

Projekt će direktno omogućiti rast i razvoj poduzeća Spiroflex d.o.o. te postizanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost: 285.800,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 228.800,00 HRK

Bespovratna sredstva: 194.480,00 HRK (85%)


RAZDOBLJE PROVEDBE: od 24.08.2018. do 24.08.2019. godine

Rezultat projekta

Uvođenjem međunarodno priznatog LEAN sustava optimizirani poslovni procesi i kvaliteta te povećan izvoz i ukupna konkurentnost poduzeća Spiroflex d.o.o.

Poslovni procesi koji se unaprjeđuju projektom

Upravljanje ljudskim potencijalima - Izvršiti će se izobrazba članova uprave, menadžera operativne razine, voditelja timova, supervizora te zaposlenika, čime će se omogućiti bolje razumijevanje procesa u kojima sudjeluju i koji se unaprjeđuju tako da eliminiraju gubitke i aktivnosti koji ne stvaraju dodanu vrijednost.


Financije i računovodstvo – Izvršiti će se edukacija zaposlenika o LEAN računovodstvu i financijama, mapiranju postojećeg načina rada te analiza i upravljanje LEAN načinom financija. Implementirati će se analiza financijsko-računovodstvenog procesa, izraditi funkcijsko-vremenske mape, postaviti LEAN metrika, uvesti vizualni menadžment te procijeniti postignuta poboljšanja.


Upravljanje imovinom – Izraditi će se plan provedbe LEAN održavanja te će se omogućiti praćenje 6 osnovnih gubitaka kod strojeva što će u konačnici omogućiti tvrtki Spiroflex d.o.o. da izračuna i vizualno prati ukupnu efikasnost strojeva (OEE).


Logistika – Omogućiti će se praćenje svih poslovnih procesa na jednom mjestu, od ulaza sirovine do izlaza gotovih proizvoda čime će se omogućiti točna distribucija proizvoda prema naručenim količinama bez dodatnog zadržavanja na skladištu, „Just in time“ metodom.


Marketing – Uvesti će se vizualni menadžement, odnosno odabrati će se 5S menadžeri i asistenti te će se izraditi i postaviti oznake u skladu s 5S alatima, kako u pojedinim proizvodnim linijama tako i u neproizvodnim odjelima tvrtke.


Nabava – Mapiranje poslovnih procesa i njihova optimizacija omogućiti će proizvodnja proizvoda po točnim narudžbama bez kupaca i nejasnoća što će uvelike utjecati na postupak nabave, budući da će se dijelovi nabavljati samo za točan broj proizvoda koji ide u proizvodnju, a sukladno narudžbama kupaca.


Prodaja – Uvođenjem LEAN sustava omogućiti će se i izvršiti kategorizacija kupaca prema različitim kriterijima, izraditi funkcijsko-vremenska mapa te procijeniti postignuta poboljšanja, a što će omogućiti proces prodaje od izrade do isporuke u kraćim vremenskim rokovima i bez čekanja te bržom naplatom potraživanja.


Strateško planiranje – LEAN sustav omogućiti će točan uvid u cjelokupno poslovanje kao i proizvodnji što će omogućiti poduzeću Spiroflex d.o.o. planiranje i upravljanje u točnom vremenu.


Upravljanje rizicima – Mapiranjem i stalnom kontrolom svih procesa smanjiti će se gubitci u proizvodnji (u vremenu čekanja, problemi u skladištu, dvosmislene operacije i nedostupni alati) što će rezultirati povećanjem efikasnosti koja će direktno utjecati na zadovoljstvo kupaca i bolju, kvalitetniju i organiziraniju proizvodnju.


Proizvodnja – Izvršiti će se standardizacija, planiranje i balansiranje proizvodnih procesa te proizvodnje, uvesti osnove Heijunka LEAN alata, te kanban sustava praćenja proizvodnje što će utjecati na smanjenje zaliha sirovina, materijala i gotovih proizvoda, smanjenju proizvodne norme optimizacijom kao i povećati kvaliteta proizvoda.


Tvrtka Spiroflex d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Internacionalizacija tvrtke Spiroflex d.o.o.“, referentnog broja KK.03.2.1.07.0065.

Više informacija o projektu

Ukupna vrijednost projekta: 769.420,00 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 700.4520,00 kn

Bespovratna sredstva: 588.352,80 kn

Privatni doprinos: 181.067,20 kn

Projektni prijedlog odnosi se na nastup na međunarodnom tržištu.

Projekt je započeo 01.09.2017. te su uspješno završene sve aktivnosti 01.11.2019.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga
  • Povećanje udjela izvezenih proizvoda u odnosu na ukupno prodane za 25% do 2020. godine
  • Povećanje prihoda od prodaje za 30% do 2020. godine
  • Minimalno 6 novih ugovora s inozemnim kupcima do 2020. godine
  • Zapošljavanje minimalno 7 novih djelatnika do 2020. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fonda za regionalni razvoj“.

Kontakt osoba za više informacija: Igor Čretni, +385 35 212 420, e-mail: info@spiroflex.hr
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr


Kontakt
Spiroflex d.o.o.
Ljudevita gaja 7
35208 Ruščica
OIB: 93551028470
+385 35 212 421
+385 35 457 105
info@spiroflex.hr
www.spiroflex.hr

Logo Europski struktovni i investicijski fondoviLogo Operativni program konkurentnost i kohezija

Europska Unija
Zajedno do fondova EU